Beweegt mee en regelt!. PiM letselschade

 036 - 820 0449    maandag - vrijdag 09:00 - 17:00

Letselschadebureau

Als u door toedoen van een ander letselschade ondervindt dan wilt u uw schade op de aansprakelijke partij verhalen. Belangenbehartigers van PiM zijn professionals die veel ervaring hebben opgedaan in de praktijk van letselschade en ze zijn bekend met interculturele communicatie. PiM belangenbehartigers zijn specialist in het bieden van rechtshulp bij vrijwel alle vormen van letselschade. Verkeersongevallen en bedrijfsongevallen komen verreweg het meeste voor bij onze cliënten.


Interculturele affiniteit

Onze belangenbehartigers zijn u naast in het Nederlands óók van dienst in het Engels, Frans, Marokkaans (Berbers) en Arabisch. Wij hebben een brede affiniteit met verschillende etnische groepen in Nederland. Wij spreken niet alleen de taal maar begrijpen ook de cultuur. Dit is van belang bij het behandelen van een schade omdat er in sommige gevallen, juist vanwege culturele verschillen, anders dan verwacht wordt gereageerd en dat heeft vertraging en andere nadelen tot gevolg. Onze professionals “bewegen mee én regelen” op effectieve wijze en naar ieders tevredenheid de bewuste claims. Dit is gunstig voor u maar ook gunstig voor de tegenpartij. Dat laatste is een belang wat vaak over het hoofd wordt gezien.