Beweegt mee en regelt!. PiM letselschade

 036 - 820 0449    maandag - vrijdag 09:00 - 17:00

Werkwijze

Wanneer u ervoor kiest om uw belangen door ons te laten behartigen dan voeren wij een intakegesprek bij ons op kantoor of indien noodzakelijk op een door u gewenste locatie. Ons kantoor staat in Amsterdam en wij hebben spreekruimtes in Almere.


Intake

Tijdens de intake bespreken wij alles rondom uw schade en geven wij u ons oordeel over de situatie en de eventuele aansprakelijkheid van een derde. U ontvangt achteraf een schriftelijke bevestiging van ons oordeel. In elk geval komt aan bod:

 • toedracht

 • opgelopen letsel

 • herstel

 • wijze van behandeling

 • gevolgen voor uw werk of thuissituatie


Schadetraject

Indien nodig verzamelen wij aanvullende informatie ter onderbouwing van ons oordeel. Vervolgens geven wij u aan of en welk voorschot wij eventueel voor u denken te kunnen aanvragen bij de aansprakelijke partij.

Wij informeren u over het verder verloop van de schade en wie daarin betrokken zijn of betrokken zullen worden. Vanaf dit moment nemen wij contact op met de tegenpartij om afspraken te maken over de verdere schaderegeling. Wij blijven u periodiek informeren over de voortgang.


Second opinion of dossier overname


In dergelijke gevallen kan het soms erg complex worden als er al werkzaamheden zijn gedaan door een andere belangenbehartiger. Net als bij de intake is het eerste gesprek kosteloos en als er al een dossier is dan zullen wij ons  daarin ook moeten inlezen om te achterhalen wat er al in gang is gezet. Ook in deze situaties zijn er vaak regelingen waaraan verzekeraars zich prima houden zodat u niet met extra kosten komt te zitten. Het uitgangspunt bij PiM letselschade is dat wij ons alleen laten betalen voor dienstverlening die wij ook echt leveren.


Schadeposten

De schade die wordt geleden is vaak niet uit te drukken in een geldbedrag. Afhankelijk van hoe u zich maatschappelijk of zakelijk beweegt zijn de gevolgen van een schade soms veel ingrijpender voor de een dan voor dan voor de ander. Er is in veel gevallen dan ook sprake van gestandaardiseerde vergoedingen. Het is van belang om te weten dat een schadevergoeding soms niet meer doet dan een voor u veel groter (emotioneel) leed, iets dragelijker maken. Het vergt wederzijds begrip om met dergelijke situatie som te gaan en wij begeleiden u hierin. Wij zorgen voor een zorgvuldige inventarisatie van uw schade en dienen dit als claim in bij de aansprakelijk partij.


Onderbouwing

Op het moment dat er een schade is dan moet u dit kunnen onderbouwen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van nota’s, verklaringen of loonstroken. Het is ook belangrijk om bijvoorbeeld een agenda bij te houden waarin u noteert wanneer u welke kosten maakt. Enkele posten waaraan u bij letselschade kunt denken zijn:

 • niet door de zorgverzekering gedekte medische kosten

 • reis- en verblijfkosten

 • de kosten voor hulp door derden in en rondom het huishouden

 • de kosten van rechtskundige bijstand

 • verlaging van uw inkomen vanwege (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid

 • pensioenschade

 • schade aan persoonlijke eigendommen

 • smartengeld (compensatie voor verlies aan levensvreugde, pijn en verdriet)


Overlijdensschade

Het kan ook zijn dat u wordt geconfronteerd met het overlijden van een dierbare als gevolg van een ongeval. De schade die u dan lijdt kan betrekking hebben op de begrafeniskosten en het gemis van het levensonderhoud door die overledene. Dit gemis wordt vertaald in de zogenaamde behoefteschade, die op basis van een aantal uitgangspunten kan worden vastgesteld.
Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere de financiële situatie zonder het overlijden en de voorzieningen die u hebt getroffen in het geval van overlijden. De Nederlandse wet kent geen recht op smartengeld of immateriële schade bij overlijden. Het verdriet dat voortkomt uit iemands overlijden geeft dus geen recht op schadevergoeding zoals omschreven bij smartengeld.