Beweegt mee en regelt!. PiM letselschade

 036 - 820 0449    maandag - vrijdag 09:00 - 17:00

PiM letselschade verzorgt ook loonregres voor uw werkgever

Uw werkgever is verplicht uw loon door te betalen, terwijl u niet of niet volledig kunt werken. Zelfs als u een 0-uren contract heeft is uw werkgever mogelijk verplicht om uw loon door te betalen. Uw werkgever is niet de aansprakelijke partij maar toch kan zijn schade aanzienlijk zijn. PiM letselschade staat werkgevers bij in het verhalen van de loonschade op de aansprakelijke partij. Loonschade betreft kostenposten zoals het doorbetaald netto loon, administratiekosten en kosten voor aanpassingen van de werkplek en re-integratie. Bij erkenning van de aansprakelijkheid zijn onze kosten voor rekening van de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Voor meer informatie over loonregres kunt u ons via het meldingsformulier bereiken.