Beweegt mee en regelt!. PiM letselschade

 036 - 820 0449    maandag - vrijdag 09:00 - 17:00

PiM letselschade

Beweegt mee én regelt

Belangenbehartigers die goed de weg weten

Heldere communicatie, vakkundige aanpak en gedreven medewerkers.

second opinion

Herbeoordelen van uw claim én de nodige vervolgstappen, zonder dubbel werk te doen.

Letselschade

Het verhalen van uw schade zonder onnodige extra kosten te maken is onze expertise.

Loonregres

Wij verhalen voor werkgevers de kosten van loondoorbetaling, reintegratie en aanpassingen.